215 ПЕДАГОЗИ С ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОПНОИР

От 12 юни до 25 юли 2021 г. успяхме да проведем еднодневни обучения на 215 учители след идентифициране на техните потребности, съобщи на пресконференция днес Ивайло Иванов, управител на  сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация ( БРТИМ)“. Той разказа, че интерактивното и насочено към практиката обучение по актуални теми като ефективни техники за комуникация и работа с родителите, развитие на социални умения и емоционална интелигентност сред децата, които живеят и учат в мултикултурна среда, са провокирали интереса на педагозите. Как учителят да бъде лидер и модел за подражание на децата и младежите, е била другата полезна информация.  

Обученията са част от  проект „Мултикултурна класна стая - мотивация, квалификация и успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Партньори на БРТИМ по проекта са 13 учебни заведения – 4 детски градини и 9 училища в Русе, Ново село, Ветово, Глоджево, Сеново, Смирненски, Борово и в още 3 населени места в областите Силистра и Търговище. Целева група са 255 педагогически специалисти и 5 образователни медиатори.

Основната цел на проекта е да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия. Като резултат от това се очаква повишаване на образователните резултати на децата и учениците от партньорските учебни заведения.

Освен различните краткосрочни обучения, които педагозите ще преминат, те ще получат и индивидуална финансова подкрепа за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда. До момента 96 души са заявили желание да повишат професионалната си квалификация, което ще се случи от септември в избрано от тях висше училище, което има право да присъжда професионално-квалификационни степени.       

Проектът предвижда още да се разработят и актуализират стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентности профили за работа в мултикултурна среда на партньорите.

Проектът ще се реализира за 32 месеца, като трябва да приключи до 21.08.2023 г. Стойността му е над 406 536 лева.