Продължават информационните срещи на ОИЦ-Кърджали

Областен информационен център – гр. Кърджали проведе информационна среща в община Крумовград. Екипът на Центъра запозна присъстващите с прилагането на Интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г., по който ще работят общините. Бяха засегнати и някои предстоящи процедури по Оперативните програми, съгласно ИГРП, с цел популяризиране на дейността и помощта от ЕСИФ и Европейската Кохезионна политика за по-успешно усвояване на наличните средства по оперативните програми.

Интерес предизвикаха и предстоящите за отваряне мерки от ПРСР 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства” по ПРСР, чийто прием е планиран за м. септември тази година.

Всички присъстващи получиха безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.