ПЕЧАТНИЦА „ДУНАВ ПРЕС“  ПОВИШАВА РЕСУРСНАТА СИ ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ“ 2014 – 2020

Информационна среща за мултиплициране на резултатите по проект „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД  се проведе днес в предприятието. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП ) е сключен на 03.12.2018 г., а срокът за изпълнение е 18 месеца.

По проекта ще бъде доставена, монтирана и въведена в експлоатация автоматизирана и управляема линия за производство на етикети и кутии от картон. Както обясни изпълнителният директор на „Дунав прес“ Николай Алексиев, става дума за дигитална печатна технология, която все още не е крайно утвърдена дори в ЕС. Дигиталната технология за разлика от офсетовата ще позволи ефективно печатане на малки тиражи, което ще доведе до ресурсна ефективност и ще разшири пазарните възможности на фирмата, която в последните години се специализира в печатане на лекарствени опаковки.

Внедрената дигитална линия на „Дунав прес“  ще отговори на новите предизвикателства на пазара на опаковки за фармацевтичната индустрия и на европейските изисквания  2011/62/EU за борба срещу фалшифициране на лекарства и в синхронизация с Европейската регулация за верификация на лекарствените средства и тяхното кодиране. Благодарение на новата линия ще се спестят следните суровини: картон, мастило и UV лакове. ОТ дружеството изчисляват, че при малките поръчки над 60 % ще се снижат материалните разходи, ще се спести технологично време, а отпадъците ще бъдат силно намалени, не само от хартия, картон и метални опаковки, но индиректно и въглеродните емисии. Всичко това ще снижи себестойността на продукцията и ще доведе до повишаване на конкурентоспобността.

Проектът предвижда още организиране и провеждане на събития, каквото бе днешното за мултиплициране на резултатите, както и публикации в медиите за популяризиране на иновативния процес за производство на етикети и кутии от картон сред широката общественост и  представителите на печатарския бранш у нас. Освен това е заложено извършване на измервания на емисиите от акредитирана лаборатория.

Общата инвестиция по проекта е 1 184 059,48 лева, без ДДС. От тях  710 435,69 лева са БФП по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 – 2020, а 473 623,79 лева са собствено финансиране.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

oic_ruse@abv.bg