Брошури, публикации и филми на Областен информационен център - Разград

Брошури и публикации

Конференция "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Разград (2024)

Програмите 2021-2027 (2023)

10 години ОИЦ - Разград (2022 г.)

Успешни европроекти в област Разград 2014-2020 (2021 г.)

Европроекти 2014-2020 в Лудогорието (2018 г.)

Справочник за дейността и услугите на ОИЦ-Разград (2017 г.)

Успешни европроекти в област Разград 2007-2015 (2015 г.)

Програмите 2014-2020 (2015 г.)

Оперативните програми в България 2014-2020 (2014 г.)

Значими проекти в Лудогорието 2007-2013 (2013 г.)

Справочник за дейността и услугите на ОИЦ-Разград (2013 г.)

Филми

ОИЦ Разград - партньор на местните общности за развитие на Лудогорието

Европа на Балканите: общо бъдеще (2024 г.)

12 години ОИЦ - Разград (2023 г.)

Европа в България (2022 г.)

Успешни европроекти в област Разград 2014-2020 (2021 г.)

Европроекти 2014-2020 в Лудогорието (2018 г.)

Дейност и резултати на ОИЦ-Разград (2018 г.)

Успешни европроекти в област Разград 2007-2015 (2015 г.)

ОИЦ Разград - услуги в подкрепа на местната общност (2014 г.)

Еврофондовете в област Разград 2007-2013 (2013 г.)

Дни на Европа в Разград 2023

Дни на Европа в Разград 2022

Дни на Европа в Разград 2021

Дни на Европа в Разград 2018

Дни на Европа в Разград 2017

Дни на Европа в Разград 2016

Дни на Европа в Разград 2015

Дни на Европа в Разград 2014

Други

Слайдшоу на 120 успешни европроекта в Разградска област (2017 г.)

Благодарствени и писма за добро партньорство и сътрудничество до ОИЦ-Разград