Ефективни механизми за мониторинг на пазара на обществените поръчки

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 01.01.2020 г., Обн. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019 г.

Постановление № 49 от 23 март 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, в сила от 01.04.2020 г., Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020 г.

Наименование   на услугата, системата, функционалността:

Линк за достъп:

Кратко описание:

ЦАИС ЕОП

https://www.eop.bg/

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

ЦАИС ЕОП - Регистър

https://app.eop.bg/today

Регистър на обществените поръчки в ЦАИС ЕОП

ЦАИС EОП - Търсене

https://app.eop.bg/today/reporting/search

Предоставя възможност за бързо и разширено търсене в ЦАИС ЕОП.

ЦАИС ЕОП – Бюлетин

https://app.eop.bg/today/reporting/bulletin

Данни за пазара на обществени поръчки в страната на годишна и месечна база

ЦАИС ЕОП – Статистики

https://app.eop.bg/today/reporting/statistics

Предоставя статистически данни от ЦАИС ЕОП.

Регистър на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

https://www.aop.bg/

Регистър на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП