2.1. Стратегическа рамка на политиката за подкрепа на санирането на жилищни и нежилищни сгради с цел повишаване на енергийната ефективност