2.6. Актуализирани планове за управление на отпадъците