4.6. Стратегическа рамка на политиката за здравеопазване и дългосрочни грижи