Споразумение за партньорство 2021 - 2027, версия към месец юни 2021 г.