Продължават информационните срещи на ОИЦ-Кърджали

Областен информационен център – Кърджали проведе информационна среща в община Черноочене. Голям интерес сред присъстващите имаше към „Програмата за развитие на селските райони“ в този програмен период и към процедурите за финансиране, които са отворени за кандидатстване и предстоят, насочени към животновъди, земеделски производители и пчелари. Участниците в срещата бяха запознати с условията по активните в момента подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, насочена към големите земеделски стопанства и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, насочена към създаването и развитието на преработвателни предприятия.  Всички получиха информация и разяснения, свързани с подготвяните в момента приеми по подмерки 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски производители“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Бяха засегнати и някои предстоящи процедури по Оперативните програми, съгласно ИГРП, с цел популяризиране на дейността и помощта от ЕСИФ и Европейската Кохезионна политика за по-успешно усвояване на наличните средства по оперативните програми.