ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ПРОВЕДЕ ОИЦ – СОФИЯ

Експертите на Областен информационен център - София проведоха трета информационна среща със студенти, изучаващи дисциплината „Проект мениджмънт“ при проф. Таня Тодорова и гл. ас. д-р Елисавета Цветкова към Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Срещата е и продължение на дългогодишното партньорство за популяризиране на информация относно финансирането на проекти в подкрепа на Кохезионната политика на ЕС. Студентите от специалност „Библиотечно - информационен мениджмънт“ се запознаха със структурата на финансирането на средствата от Европейските фондове в България през новия програмен период 2021-2027, основни области на подкрепа по програмите, касаещи Кохезионната политика на Европейския съюз, както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Участниците в информационната среща имаха възможност да разберат предимствата на системата ИСУН 2020, както и как се разработва и подава за оценка проектно предложение по отворена процедура. Най-голям интерес към работата на системата бе възможността всеки потребител да проверява, според населеното място, в което се намира и вида и типа на организация, в която работи, дали е допустим кандидат за финансиране и има ли актуални и предстоящи процедури за кандидатстване.

Екипът на ОИЦ-София насърчи студентите да бъдат активни в търсенето на възможностите, които предоставят европейските фондове.

На участниците в срещата бяха раздадени информационни материали изготвени от ОИЦ-София.

Събитието се проведе при спазване на всички действащи изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.