„АНТАРЕС“ ООД ПЕСТИ РЕСУРСИ С ИНОВАТИВНО ОБОРУДВАНЕ ПО ОПИК 2014 – 2020

„Антарес“ ООД проведе на 12.10.2021 г. онлайн информационен ден чрез платформата ZOOM във връзка с реализацията на своя проект „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Събитието представи пред заинтересовани представители на бизнеса постигнатите цели и резултати с идеята те да бъдат мултиплицирани.  

Съгласно одита за ресурса ефективност, извършен преди подаването на проектното предложение, фирмата е закупила по проекта и внедрила в производството си на инструменти за боядисване процесна иновация с цел постигане на ресурса ефективност. Иновативното оборудване включва:

  • Серво-хидравлични машини за леене на пластмасови детайли под налягане, екипирани с устройства за инжектиране на азот в процеса на производство на детайла (шприц машини) - 8 бр.
  • Охлаждащ агрегат със затворен цикъл на охлаждане - 1 бр.
  • Автоматични термозалепващи машини за валяци - 3 бр
  • Автоматични финиширащи машини за валяци с функция за предварително обрязване - 3 бр.,
  • Винтов компресор - 1 бр,

Трите машини за термично залепване на технически текстил върху тръба и финиш модулите към тях се управляват компютърно и поддържат постоянен контрол на процеса. Не използват газово-кислороден процес, респективно пропан-бутан, а работят по различна термозалепваща технология. Новата технология е по-ефективна, позволява производство на цялата гама продукти и осигурява високо качество, стана ясно от презентацията. Винтовият компресор е обвързан с работата на споменатите машини, задоволява нуждите им сгъстен въздух.

От фирмата коментираха, че благодарение на иновативното оборудване се елиминира използването на вода, намалява се и енергепотреблението, С процесната иновация се гарантира по-голяма производителност и се намалява образуването на отпадъци. В крайна сметка всичко това води до повишаване на конкурентоспобосността на «Антарес» ООД, заключиха от компанията.  

Общата стойност на проекта е 1 400 480 лева, от които 980 336 лева са безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР и националния бюджет и 420 144 лева съфинансиране от страна на бенефициента.