ОИЦ –Пловдив представи Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия до 2027-а

Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за периода 2021-2027 бе представено днес (02.12.2021г.) на онлайн събитие, организирано от Областен информационен център – Пловдив във фейсбук.

Стратегическият документ бе презентиран от Нели Караджова- управител на ОИЦ. Тя разказа за основните приоритети през новия програмен период 2021 – 2027, които ще са фокус за инвестициите с европейско финансиране. Съгласно проекта на документа те ще се осъществяват в рамките на всичките пет цели на съюза и по специалната цел на Фонда за справедлив преход.  Средствата през следващите шест години ще бъдат предоставяни чрез десет програми -  "Развитие на регионите", " Конкурентоспособност и иновации в предприятията", "Транспортна свързаност", "Околна среда", "Образование", "Развитие на човешките ресурси", "Храни и основно материално подпомагане", "Техническа помощ", "Морско дело, рибарство и аквакултури" и новата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация".

В третия програмен период ще се продължи да се прилага подхода „Водено от общността местно развитие“  воден от принципа  „отдолу -нагоре“ чрез местни инициативни групи, на ниво община, част от община или група съседни общини с население между 10 000 и 150 000 жители. 3.5 млн. евро са заделени за подготовката на Стратегиите за ВОМР за новия програмен период. През февруари 2022 г. се очаква да бъде отворен прием за подготовка на местни стратегии по подхода ВОМР.

Онлайн събитието се проведе в рамките на Национална информационна кампания на мрежата от 27 ОИЦ в страната. Предстои екипите да запознаят широката общественост с програмите през следващата година, след окончателното им одобряване от Европейската комисия.