ОИЦ – ПЕРНИК ЧЕСТВА СВОЯ ПРЪВ ЮБИЛЕЙ

На среща за проактивна работа с регионалните печатни и електронни медии, с празнична торта екипът на Областния информационен център – Перник отбеляза своя пръв юбилей.

Инж. Ирена Георгиева – управител на ОИЦ, направи отчет на дейността през периода 2011 – 2021 г. От стартирането на дейността 3229 посетители на офиса са получили отговори на своите запитвания, от които повече от 360 само през настоящата година. Проведени са повече от 260 информационни събития, срещи с медиите, национални инициативи и съпътстващи ги открити приемни и срещи към тях  с над 7600 участника. Отразяването на дейността на ОИЦ – Перник в медиите наброява над 1100 публикации. За десетте години на функциониране Инфоцентърът се утвърди като надежден източник на информация относно Кохезионната политика на Европейския съюз.

Инж. Иван Искренов - ръководител на проект „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“, изпълняван от Община Перник, благодари на екипа на Центъра за професионализма и всеотдайността на експертите през годините, като подчерта, че дори и пандемичната обстановка не е нарушила експертизата и качеството  на работа.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от 27 информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.