„Обособяване на съвместно работно пространство чрез доставка на офис мебели и оборудване“

Проект „Creating new value chain based upon an holistic enterprise support mechanism” с акроним ENTER-VALUE, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β6.3a.17r/13.04.2021 в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Агенция за икономическо развиие Високи Западни Родопи
Документация
Прикачен файл Size
dokumentacia-procedura.zip 1.53 MB