Класиране на участниците в конкурс за избор на Управител в Областен информационен център - Русе