ОИЦ-Добрич дискутира възможности и ползи от туризъм с по-малко отпадъци

На 25 февруари 2022 г., в НЧ „Съгласие-1890“ гр. Каварна, екипът на Областен информационен център – Добрич взе участие в кръгла маса на тема „Въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“.

Събитието се проведе в рамките на проект № BG16M1OP002-2.009- 0017 „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014- 2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от ЕФРР и 55 329.96 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване, както и да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.

На срещата пред представители на туристическия бизнес, обществеността и експерти от администрацията на морските общини, пряко отговорни за управлението на отпадъците бяха представени етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати. Бе разяснен процеса на извършване на оценяване със знак за отговорно управление на отпадъците на избраните демонстрационни хотели - един близо до Каварна, един до Разлог.

Критериите за оценка представляват инструмент и основание за отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците- бронз, сребро, злато или платина, в зависимост от резултатите от покриване на критериите. За отличаване със съответния знак, кандидатът трябва да покрива всички заложени критерии.

Към момента хотелът в близост до Каварна е сертифициран с Бронзов сертификат, като поетапното прилагане на нови мерки и дейности за намаляване на отпадъците може да доведе до нов отличителен знак.

Също така, на кръглата маса се обсъди потенциала за прилагане на демонстрационния проект; трудностите и възможностите за реализиране на безотпаден туризъм; ползите, които може да донесе сертификацията на хотели и места за настаняване и отношението на туристите към еко сертификацията при избор на хотели.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.