"ИСАВ-1“ ЕООД ПОВИШИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ЕНЕРГИЙНАТА СИ ЕФЕКТИВНОСТ С ПРОЕКТ ПО ОПИК 2014-2020

Заключителна конференция по проект "Повишаване на енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните емисии на предприятието" се проведе на 8 февруари 2019 г. от 11:00 ч. в офиса на фирмата бенефициент ИСАВ-1 ЕООД, на ул. М. Войвода 15, гр. Пазарджик.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и е с продължителност 18 месеца. Общата му стойност е 2 022 568.00 лв., от които 1 041 174.18 лв. са средства предоставени от ЕФРР, 183 736.62 лв. са Национално финансиране, и 797 657.20 лв. са собствено финансиране.

По време на конференцията, на която присъства и екипът на ОИЦ-Пазарджик, бяха представени всички постигнати резултати от изпълнението на заложените проектни дейности, от управителя на фирмата Иван Христосков.

Целта на проекта е да повиши конкурентоспособността на "ИСАВ-1“ ЕООД, посредством закупуването на по-производителни и енергийно ефективни нови машини, а именно: хидравлична гилотина, автоматична система за лазерно рязане с винтов маслен компресор, хидравлична абкант преса, четиривалова хидравлична листоогъваща машина, тривалов електромеханичен вал, промишлени колонни бормашини, кран мостов едногредов, трактори за MIG-MAG заваряване.

С изпълнението на мерките по проекта, ще се намали времето за изпълнение на клиентските поръчки и разходите за електроенергия на единица продукция, което ще  осигури по-качествено обработване на заявките и ще повиши производителността на предприятието.