МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ВОДИ ТУРИСТИТЕ ПО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА СЕВЕРОЗАПАДА И СЪСЕДНИТЕ ОБЛАСТИ В РУМЪНИЯ

На пресконференция организирана от „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ – Монтана бе представен Проект „Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”. Проектът се изпълява по Програма Интреррег Румъния-България, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за срок от 2 години, с партньори „Румънска асоциация за трансграничен трансфер и иновации“ в Крайова и „Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин“.

Мобилно приложение дава информация за природните забележителности в Северозападна България и съседните области в Румъния. Разработени са 7 проучвания „Природно наследство“ за областите Монтана, Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния, в които са идентифицирани основните, интересни и достъпни за туристите природни обекти.

Проучванията са в основата на разработения интегриран туристически промоционален пакет, който включва туристически пакети и маршрути за 7-те области в трансграничния регион, рекламен албум, пътеводител, придружен с карта, мултимедийна презентация и промоционален филм. Резултатите от проучванията са включени и в разработеното приложение. То може да се ползва и без наличие на интернет, след като бъде свалено от мрежата със специален код. Навигаторът чертае маршрути по избор и дава информация за природните обекти, хотели и ресторанти, както и любопитни факти за посетителите в района.

Изпълнителният директор на „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ – Монтана г-жа Георгия Димитрова заяви „Надяваме се изданията и приложението да популяризират забележителностите от двете страни на река Дунав и да привлекат нови туристи в граничните области“.

Предстои организиране и провеждане на 2 Демо-тура, предназначени за представители на публични власти, средства за масова информация, МСП в туристическия сектор и НПО от България и Румъния. Целта им е да покажат реалното състояние на туристическата инфраструктура и възможностите за насърчаване и устойчиво използване на природното наследство в трансграничния регион.

На събитието присъстваха регионални и месни медии, както и Областен информационен център – Монтана.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За допълнителни въпроси:

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg;

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg