Списък на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на тест в конкурс за длъжността екперт „Информационно обслужване и услуги“ в Областен информационен център – Русе