Класиране на участниците в конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Благоевград