Открити приемни за възможностите за финансиране от ЕСИФ ще проведе ОИЦ-Видин в единадесетте общини от областта

Открити приемни за възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, други източници за подкрепа от ЕС, както и за новия програмен период.

            Всички събития ще се проведат на открито, в центъра на селищата, където ще е разположен информационния щанд на ОИЦ-Видин:

Чупрене – 9 май 2022 г., понеделник, от 10,30 ч.;

Ружинци – 9 май 2022 г., понеделник, от 13,00 ч;

Димово – 10 май 2022 г., вторник, от 10,30 ч.;

Белоградчик – 10 май 2022 г., вторник, от 13,00 ч.;

Бойница – 11 май 2022 г., сряда, от 10,30 ч.;

Кула – 11 май 2022 г., сряда, от 13,00 ч.;

Брегово – 12 май 2022 г., четвъртък, от 10,30 ч.;

Ново село – 12 май 2022 г., четвъртък, от 13,00 ч.;

Макреш – 13 май 2022 г., петък, от 10,30 ч., пред сградата на читалището;

Грамада – 13 май 2022 г., петък, от 13,00 ч.;

Видин – 16 май 2022 г., понеделник, от 10,30 ч., пред задния вход на сградата на Община Видин (откъм паркинга на общината);

            Откритите приемни ще са с времетраене час и половина. Екипът на Областния информационен център е подготвил за посетителите на приемните информационни материали за възможностите за финансиране от Европейските фондове.

            Снимки: Архив – Открити приемни на ОИЦ-Видин в гр. Видин, гр. Кула, гр. Димово и с. Чупрене, 2020 и 2021 година.

 

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg