Обява за избор на експерт "Логистика и информация" за Областен информационен център - Варна