ОИЦ – Търговище представи пред бизнеса процедурата за енергийна ефективност на МСП

Екипът на Областния информационен център – Търговище проведе информационна среща, на която представи отворената за кандидатстване процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. На нея присъстваха фирми-участници на „Изложение Търговище 2022 г.“ и представители на производствени предприятия, които могат да се възползват от подкрепа за инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии.

Управителят на инфоцентъра Милчо Тонев обясни, че мярката е насочена към микро, малки и средни предприятия с основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”, които имат три приключени финансови години.

Пред участниците в срещата бяха разяснени целите на процедурата, допустимите кандидати, допустимите дейности и разходи. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 50%. Останалите 50 на сто трябва да бъдат осигурени от бенефициента. Минималният размер на подкрепа за проект е 25 000 лв., а максималният – 150 000 лв. 

Получените средства могат да се инвестират в модерни машини, съоръжения и енергоспестяващи системи, с които компаниите да намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.

Процедурата е изключително облекчена за кандидатстване, тъй като стремежът е средствата бързо да стигнат до предприятията, посочи Тонев. Предварително е изготвен и списък от оборудване, системи и активи, които фирмите могат да купят, доставят и инсталират в предприятията (термопомпи за отопление и охлаждане, горелки, котли, слънчеви колектори за топъл въздух и др.).

Проектните предложения се подават електронно с опростен формуляр, чрез ИСУН. Крайният срок за кандидатстване е 23 май.