ОИЦ Сливен проведе открита приемна

Екипът на Областен информационен център – Сливен проведе открита приемна с изнесен информационен щанд.

Всички заинтересовани лица и потенциални бенефициенти получиха подробна информация за възможностите за финансиране на проекти с европейски средства. Интересът сред посетителите бе насочен основно към условията за предоставяне на безвъзмездна помощ на микро и малки предприятия, стартиране на самостоятелна стопанска дейност и осигуряване на заетост за икономически неактивни лица на пазара на труда.

Събитието е част от инициативата на Младежки дом – Сливен, организирана в партньорство с Младежката информационна мрежа „Евродеск“, по повод Европейската седмица в България и Европейската година на младежта.

Основната цел на мероприятието бе да популяризира дейността на различни институции, центрове и организации сред широката общественост.