Събития на ОИЦ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ЯМБОЛ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ФУНКЦИИТЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ЯМБОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2024 – 2029 Г.“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 29 май 2024 г. (сряда) от 10:30 часа в офиса на ОИЦ-Ямбол ще се проведе информационна среща с медиите в областта във връзка със стартиране изпълнението на проект „ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ФУНКЦИИТЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ЯМБОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2024 – 2029 г.“, финансиран от Програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На срещата ще бъде предоставена подробна информация относно планираните дейности, целите и бюджета през следващите шест години.

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център - Ямбол за периода 2024-2029 г., който ще продължи да развива своята дейност, свързана с информиране на широката общественост за възможностите, които предоставят програмите на Европейския съюз.

 

Областен информационен център-Ямбол
гр. Ямбол, ул.“Търговска“ № 34
тел. 046 62 01 89
e-mail: oic.yambol@gmail.com
https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol
https://www.eufunds.bg/bg/node/47

ОИЦ
Ямбол