Събития на ОИЦ

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БАТАК

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На  13 юни 2023 г. от 10:30 ч., в Заседателна зала на Община Батак, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) за 2023 г.“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Пазарджик

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В МЕЗДРА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 13.06.2023 г. (вторник) от 11:00 до 13:00 часа пред община Мездра, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. Възможностите, които ще представят експертите на ОИЦ  са насочени към новите процедури през програмен период 2021-2027 г. заложени в Индикативните годишни работни програми за 2023 г. по Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма за храни и основно материално подпомагане, Програма „Техническа помощ“, Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“, Програма за развитие на селските райони, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигента трансформация“, Програма „Околна среда“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

ОИЦ
Враца

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД С ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОТКРИТО В СЕЛО СТРУМЯНИ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 13 юни 2023 г. (вторник) от 13:30 до 15:30 ч. Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационно събитие на мобилен щанд на открито в центъра на село Струмяни. 

По време на откритата приемна експертите от центъра ще представят Програмите за финансиране от ЕФСУ 2021-2027 и техните ИГРП за 2023 година. Ще бъдат представени и възможности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Събитието ще се проведе на площада пред Община Струмяни.

ОИЦ
Благоевград

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В ЕЛХОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители от всички икономически сектори и за широката общественост от община Елхово на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕФСУ”. Ще бъдат предоставени рекламни и информационни материали.

Приемната  ще бъде разположена на 14.06.2023 г. (сряда), от 10:00 до 12.00 часа на площада пред община Елхово.

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА МОБИЛНА ПРИЕМНА В МИЗИЯ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 14.06.2023 г. (сряда) от 10:00 до 12:00 часа в местността „Жътварска падина“, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. Възможностите, които ще представят експертите на ОИЦ  са насочени към новите процедури през програмен период 2021-2027 г. заложени в Индикативните годишни работни програми за 2023 г. по Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма за храни и основно материално подпомагане, Програма „Техническа помощ“, Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“, Програма за развитие на селските райони, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигента трансформация“, Програма „Околна среда“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

ОИЦ
Враца

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД С ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОТКРИТО В ГРАД РАЗЛОГ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 14 юни 2023 г. (сряда) от 10:30 до 12:30 ч. Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационно събитие на мобилен щанд на открито в центъра на град Разлог. 

По време на откритата приемна експертите от центъра ще представят Програмите за финансиране от ЕФСУ 2021-2027 и техните ИГРП за 2023 година. Ще бъдат представени и възможности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Събитието ще се проведе на площада пред Община Разлог.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАКИТОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На  14 юни 2023 г. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Община Ракитово, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) за 2023 г.“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Пазарджик

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД С ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОТКРИТО В ГРАД БАНСКО

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 14 юни 2023 г. (сряда) от 13:30 до 15:30 ч. Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационно събитие на мобилен щанд на открито в центъра на град Банско. 

По време на откритата приемна експертите от центъра ще представят Програмите за финансиране от ЕФСУ 2021-2027 и техните ИГРП за 2023 година. Ще бъдат представени и възможности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Събитието ще се проведе на площада пред Община Банско.

ОИЦ
Благоевград

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В ГР. СТРАЛДЖА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители от всички икономически сектори и за широката общественост от община Стралджа на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕФСУ”. Ще бъдат предоставени рекламни и информационни материали.

Приемната  ще бъде разположена на 15.06.2023 г. (четвъртък) от 10:00 до 12.00 часа пред сградата на хотел „Хемус“, гр. Стралджа.

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД С ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОТКРИТО В ГРАД БЕЛИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 15 юни 2023 г. (четвъртък) от 10:30 до 12:30 ч. Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационно събитие на мобилен щанд на открито в центъра на град Белица. 

По време на откритата приемна експертите от центъра ще представят Програмите за финансиране от ЕФСУ 2021-2027 и техните ИГРП за 2023 година. Ще бъдат представени и възможности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Събитието ще се проведе на площада пред читалището в град Белица.

ОИЦ
Благоевград