ОИЦ-Добрич в работна среща с регионалния координатор на Националната селска мрежа Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 04 август 2022 г. (четвъртък) от 10 часа, управителят на Областен информационен център-Добрич и регионалния координатор на Националната селска мрежа Добрич ще проведат работна среща.

Ще бъдат разгледани различните комуникационни канали на двете организации за предоставяне на информация относно промените и сроковете в Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Ще се обсъдят възможностите за земеделските стопани да кандидатстват за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна, както и финансирането на общински проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г.

ОИЦ
Добрич