ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА В НИКОЛАЕВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 09.08.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в Народно читалище „Васил Левски – 1923 г.“, град Николаево, област Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: „15 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“.
По време на срещата участниците ще бъдат запознати със значимата роля, която играе членството на България в ЕС за развитието на страната ни, както и възможностите за образование, пътуване и реализация на младото поколение на територията на Европейския съюз.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора