В ОИЦ – Велико Търново ще се проведе обучение за бъдещи предприемачи

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 15.03.2019 г. (петък) от 09:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе практическо обучение за заинтересовани лица от Северен централен район по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Събитието се организира съвместно с Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП).

ОИЦ
Велико Търново