ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПЪРВА КОПКА НА ОБЕКТ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ В ГР. ВАРНА

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00 ч.

В 12:00 часа на 15.03.2019г. (петък) е началото на първа копка обект „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 2“, включващо естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I”, включително велоалея и пространството, включено между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхов“ по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

ОИЦ
Варна