ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПЪРВА КОПКА НА ОБЕКТ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ В ГР. ВАРНА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

В 13:00 часа на 15.03.2019г. (петък) започва първа копка на обекта „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос 2“, включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил колони“, включително велоалея и площад „Екзарх Йосиф“ по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

 

ОИЦ
Варна