ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПЪРВА КОПКА НА ОБЕКТ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ В ГР. ВАРНА

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

В 14:00 на 15.03.2019г. (петък) е началният час на церемонията на обекта „Морска градина – рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). реконструкция и изграждане на на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. реконструкция поливна система, растителност“ по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ОИЦ
Варна