Открита приемна на ОИЦ-Видин във Видин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 23 май 2023 г., вторник, от 10,30 ч. в централната част на гр. Видин - пред задния вход на сградата на Община Видин (откъм паркинга на общината), екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, както и за други източници за подкрепа от Съюза. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от Европейските фондове.

ОИЦ
Видин