ОИЦ - Пловдив ще проведе информационна среща в Община Сопот

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 22.05.2023 г., от 10:30 часа, на мобилен  офис в центъра на гр. Сопот, община Сопот, експертите на ОИЦ – Пловдив ще запознаят заинтересованите граждани и потенциални бенефициенти с условията за кандидатстване по отворени процедури, както и с предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 година.

ОИЦ
Пловдив