Работна среща на тема: „Интегрирани териториални инвестиции – ефективно сътрудничество за новите предизвикателства“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 23 май 2023 г. от 10:30 ч. в залата на ОИЦ-Силистра ще се проведе работна среща с експерти от Община Силистра на тема: „Интегрирани териториални инвестиции – ефективно сътрудничество за новите предизвикателства“.

ОИЦ
Силистра