Информационна среща на ОИЦ - Пловдив в Община Кричим

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 26.05.2023 г., от 10:30 часа, на открит мобилен офис в центъра на гр. Кричим, експертите на ОИЦ  – Пловдив ще проведат информационна среща с граждани и потенциални бенефициенти. По време на събитието заинтересованите лица ще получат информация относно актуални и предстоящи възможности за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление през период 2021-2027 година.

ОИЦ
Пловдив