ОИЦ - Разград се включва в общата инициатива на мрежата от 27 ОИЦ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 31 май 2022 г. (сряда), от 10:30 часа, в офиса на ОИЦ в гр. Разград, на бул. „България” 34, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград ще проведе среща на тема „Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) – възможности за развитие на българските региони”.

Събитието е част от Общата кампания на мрежата от 27 ОИЦ за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

ОИЦ
Разград