ОИЦ–БЛАГОЕВГРАД СЕ ВКЛЮЧВА В ОБЩАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 30 май екипът на Областен информационен център – Благоевград ще се включи в общата инициатива на Мрежата от информационни центрове за 2023 г., свързана с Европейската година на уменията. Като част от инициативата експертите на ОИЦ – Благоевград ще вземат участие в заседание на Областен съвет за хората с увреждания. По време на форума ще бъде представена информация за възможностите за финансиране по Приоритет 1 – „Насърчаване на заетостта и развитие на уменията“ и Приоритет 2 – „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, които касаят хората в неравностойно положение.

Участие в срещата ще вземе директорът на дирекция „Регионална служба по заетостта“, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Регионално управление на образованието в Благоевград.

В заседанието ще се включат и представители на общински и държавни организации и институции, НПО, браншови организации, бизнеса, представители на уязвими групи, центрове за подкрепа, Комисията за защита от дискриминация, медии и други.

Заседанието на Областния съвет за хората с увреждания ще се проведе на 30 май /вторник/ от 11.00 часа в конферентната зала на Областна администрация Благоевград.

ОИЦ
Благоевград