ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОРЯХОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 9.06.2023 г. (петък) от 11:00 до 13:00 часа пред община Оряхово, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. Възможностите, които ще представят експертите на ОИЦ  са насочени към новите процедури през програмен период 2021-2027 г. заложени в Индикативните годишни работни програми за 2023 г. по Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма за храни и основно материално подпомагане, Програма „Техническа помощ“, Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“, Програма за развитие на селските райони, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигента трансформация“, Програма „Околна среда“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

ОИЦ
Враца