ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В БОЛЯРОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители от всички икономически сектори и за широката общественост от община Болярово на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕФСУ”. Ще бъдат предоставени рекламни и информационни материали.

Приемната ще бъде разположена на 13.06.2023 г. (вторник), от 10.00 до 12.00 часа в градинката срещу сградата на общинска администрация, гр. Болярово.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

ОИЦ
Ямбол