ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В гр. ЯМБОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители от всички икономически сектори и за широката общественост от община Ямбол на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕФСУ”. Ще бъдат предоставени рекламни и информационни материали.

Приемната  ще бъде разположена на 12.06.2023 г. (понеделнки) от 10:00 до 12.00 часа пред офиса на Областен информационен център-Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 34.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

ОИЦ
Ямбол