ОИЦ – Велико Търново с изнесена приемна в с. Чакали, община Елена

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 16.04.2019 г. (вторник) от 13:00 до 15:00 часа Областен информационен център - Велико Търново ще проведе изнесена приемна с рекламно-информационен щанд в Кметството на с. Чакали, община Елена. Събитието се организира съвместно с Териториалния областен офис - гр. Велико Търново на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

На посетителите ще бъде предоставена актуална информация относно възможностите за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, както и информационни и рекламни материали.

ОИЦ
Велико Търново