ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в Асеновград

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 17.04.2019 г. (сряда) от 10:00 часа на центъра в района на административната сграда на Община Асеновград в гр. Асеновград, ОИЦ-Пловдив ще позиционира мобилен офис. На него, експертите на Центъра ще предоставят безплатна информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на програмите, финансирани от ЕСИФ, както и начините за кандидатстване чрез електронната платформа ИСУН 2020. Всички заинтересовани лица могат да посетят офиса на ОИЦ и да се запознаят с подробности за отворената процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК 2014-2020, процедура „Умения“ от ОПРЧР2014-2020, която дава възможност за повишаване квалификацията, насърчавайки професионалното и кариерно развитие и очаквана подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Успоредно с това, представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.

 

ОИЦ
Пловдив