ОИЦ-Пловдив с изнесена приемна в гр. Хисаря

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 23.04.2019 г. (вторник) от 10:00 часа на центъра в гр. Хисаря екипът на ОИЦ-Пловдив ще разположи мобилен офис. Всички заинтересовани лица ще имат възможност да получат напълно безплатно информация за актуалните процедури по оперативните програми. Сред тях - процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК 2014-2020, процедура „Умения“ от ОПРЧР2014-2020, очаквана подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Експертите на ОИЦ ще популяризират и услугите, които ОИЦ-Пловдив и МИГ-Хисаря предоставят.

 

ОИЦ
Пловдив