ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 16.04.2019 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Свиленград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

Събитието ще се състои в конферентната залата на Общинска библиотека, гр. Свиленград, начален час на събитието: 11.00 часа.

ОИЦ
Хасково