ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 12.12.2023 г. (вторник) от 11:00 ч. в залата на ОИЦ – Перник ще бъде проведена информационна среща за проактивна работа с представители на електронни и печатни регионални медии на тема: „Областен информационен център – Перник през 2023 г.“.

ОИЦ
Перник