ОИЦ-Пловдив обучава и мотивира ученици за участие в онлайн конкурса „Имам бизнес идея!“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 ч.

На 24.04.2019 г. /сряда/ от 13:30 часа в залата на Областен информационен център /пл. „Централен“ 1, ет. 12/ ще се проведе мотивационно обучение по повод онлайн конкурса на тема: „Имам бизнес идея!“, което е част от тазгодишната национална кампания на Мрежата от ОИЦ, в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019”.

Екипът на ОИЦ-Пловдив и специално поканен за целта лектор, ще подпомогнат участниците в конкурса като им представят базови умения и насоки за успешно представяне на бизнес идея във високо конкурента среда, изискваща максимален брой харесвания, като главен фактор за успеха. Присъстващите ще бъдат запознати и с техники за заснемане на видеоклип и атрактивно представяне на бизнес идея, включително озвучаване, светлина, фокусиране, околна среда. Събитието е отворено за всички ученици на възраст от 14 до 18 години.

ОИЦ
Пловдив