ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Полски Тръмбеш

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 17 юни (понеделник) 2019 г. от 10:30 часа в Залата на Община Полски Тръмбеш, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Велико Търново