ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД В ГЪРМЕН

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

Екипът на областен информационен център – Благоевград, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, ще проведе изнесена приемна в с. Гърмен.

По време на приемната ще бъде представена информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Изнесената приемна ще се проведе на 17 юни 2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Гърмен.

ОИЦ
Благоевград